Khen thưởng các hoạt động Công đoàn Trường Đại học Kinh tế - Luật năm học 2017-2018

Ngày 24.12.2018, Công đoàn Trường Đại học Kinh tế - Luật đã tổ chức Lễ kết nạp công đoàn viên mới, đồng thời, khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt những thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2017-2018.

Trong đợt này, Trường Đại học Kinh tế - Luật kết nạp 04 công đoàn viên mới. Đại diện Công đoàn Trường chúc mừng các công đoàn viên mới được kết nạp và hy vọng các công đoàn viên sẽ phấn đấu cho Công đoàn Trường ngày càng phát triển. 


Chủ tịch Công đoàn Trường trao quyết định kết nạp cho các công đoàn viên mới

Sau Lễ kết nạp, Công đoàn Trường đã khen thưởng cho các tập thế, cá nhân xuất sắc trong hoạt động công đoàn cấp Liên đoàn lao động TP.HCM, cấp ĐHQG TP.HCM và cấp cơ sở năm học 2017-2018; các tập thế, cá nhân đạt thành tích cao trong Hội thao Công đoàn Trường năm 2018; trong tuyên dương các cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên dương các cá nhân đạt “Người tốt, việc tốt” năm 2018;…


Khen thưởng các tập thế xuất sắc trong hoạt động công đoàn cấp ĐHQG TP.HCM năm học 2017-2018


Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn cấp Liên đoàn lao động TP.HCM 
và cấp ĐHQG TP.HCM năm học 2017-2018


Khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Nữ công cấp ĐHQG TP.HCM năm học 2017-2018


Khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động “Văn hóa – Thể dục – Thể thao” 
cấp ĐHQG TP.HCM năm học 2017-2018


Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn Trường năm học 2017-2018



Tổng truy cập: 81,921