Liên hệ

VĂN PHÒNG CÔNG ĐOÀN

Phòng A202 - Khu phố 3, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Email: vpcongdoan@uel.edu.vn Điện thoại: (08) 37244509 - (08) 37244555 (ext: 6381-6385)