Về việc niêm yết danh sách ứng cử viên Ban chấp hành Công đoàn Trường Đại học Kinh tế - Luật nhiệm kỳ VII (2023-2028) (04/04/2023)

Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học Kinh tế - Luật nhiệm kỳ VI (2017- 2022) niêm yết danh sách ứng cử viên BCH Công đoàn Trường Đại học Kinh tế - Luật nhiệm kỳ VII (2023-2028)

Kế hoạch Tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 (25/10/2022)

Kế hoạch Tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022