Thông báo về lịch chạy chương trình Hội diễn văn nghệ UEL 20 năm

Kính gửi quý thầy, cô BCH CĐBP/Tổ CĐ,
Trên tinh thần bốc thăm, Ban Tổ chức gửi lịch chạy chương trình và lịch thi liên hoan (file đính kèm) để các đội lên kế hoạch tập luyện, cụ thể:
- Mỗi đội có tối đa 30 phút dự thi từ khi MC chính chương trình giới thiệu
- Mội đội có 45 phút chạy chương trình, các đội có thay đổi thứ tự chạy chương trình với nhau thì thông tin lại cho BTC nắm.
- Các đội gửi danh sách diễn viên để Ban Tổ chức thẩm định và chương trình dự thi cuối cùng trễ nhất 12h00 ngày 23/10/2020 (thứ sáu).
- Các đội ghép nhạc dự thi vào video background chiếu màn hình Led để khớp nhạc với hình, Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm sự cố kỹ thuật khi hình ảnh với tiếng không khớp nhau.
- Các đội gửi hình ảnh toàn đội hoặc video clip để Ban Tổ chức biên tập slide chiếu trước phần dự thi của mỗi đội. Thời hạn trễ nhất ngày 16h00 ngày 26/10/2020 (thứ hai) để Ban Tổ chức có thời gian biên tập.
Rất mong các đội thực hiện nghiêm túc các nội dung Ban Tổ chức yêu cầu, đây là một trong những tiêu chí để Ban Giám khảo cân nhắc làm điểm cộng cho điểm toàn đoàn của các đơn vị.
Đề nghị quý thầy, cô BCH CĐBP/Tổ CĐ thông tin lại cho trưởng đoàn được biết để thực hiện. 
Trân trọng./.