Hội thao Công đoàn Trường Đại học Kinh tế - Luật lần thứ XII năm 2023 (22/11/2023)

Hội thao lần thứ XII năm 2023 của Công đoàn Trường Đại học Kinh tế - Luật diễn ra trong 20 ngày (từ ngày 31/10/2023 đến ngày 19/11/2023) với 10 môn thi đấu: Tenis, Bóng đá nam, Cờ Carô, Cờ Vua, Cờ Tướng, E-Sport, Cầu lông, Bơi lội, Chạy bộ và Kéo co.