Kết quả thi đấu môn bóng bàn

1. Đơn Nam:   + Giải Nhất: Vũ Văn Điệp

                        + Giải Nhì: Nguyễn Quang Trung

                        + Giải Ba: Nguyễn Minh Trí

                        + Giải KK: Lê Kế Nam

2. Đơn Nữ:      + Giải Nhất: Dương Thị Kim Hương

                        + Giải Nhì: Trần Hồng Thanh

                        + Giải Ba: Lê Thị Thùy Trang

3. Đôi Nam:    + Giải Nhất: Vũ Văn Điệp + Trương Hoài Phan

                        + Giải Nhì: Nguyễn Minh Trí + Lê Kế Nam

                        + Giải Ba: Nguyễn Quang Trung + Cù Xuân Tiến

                        + Giải KK: Nguyễn Thôn Dã + Nguyễn Quang Hưng

4. Đôi Nam Nữ:   + Giải Nhất: Vũ Văn Điệp + Dương Thị Kim Hương

                             + Giải Nhì: Nguyễn Minh Trí + Trần Hồng Thanh

                             + Giải Ba: Hoàng Xuân Vũ + Lê Thị Thùy Trang

 

Một số hình ảnh môn bóng bàn

 

 Tổng truy cập: 81,938