Kết quả hội thao Công Đoàn trường ĐH Kinh tế-Luật lần VI - 2018

KẾT QUẢ HỘI THAO CÔNG ĐOÀN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT LẦN VI – 2019

 

Nhằm chào mừng18 nămngày truyền thống trường Đại học Kinh tế - Luật ĐHQG-HCM (06/11), ngày nhà giáo Việt Nam (20/11) và để tiếp tục đẩy mạnh phong trào thể dụ thể thao (TDTT), phong trào rèn luyện thân thể, nâng cao thể chất choviên chức – người lao độngTạo sân chơi lành mạnh,tăng cường giao lưu học hỏi giữa viên chức – người lao động của nhà trường, chọn lựa ra đội hình tiêu biểu để tham dự các giải đấu của ngành và các giải đấu giao hữu với đơn vị khác, Công đoàn trường Đại học Kinh tế - Luật đã tổ chức Hội thao lần VI – 2019 từ ngày 16 – 26/11/2018. Hội thao đã thu hút sự tham gia của các Công đoàn viên của 16 Công đoàn Bộ bận/Tổ Công đoàn trực thuộc Công đoàn trường với các môn: chạy bộ, kéo co, cầu lông, cờ vua, cờ tướng, bida, bóng đá.

Kết quả thi đấu Hội thao lần VI – 2019 từ ngày 16 – 26/11/2018 như sau:

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG MÔN BÓNG ĐÁ HỘI THAO CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG LẦN VIII - NĂM 2018

STT

Đơn vị

Giải

1

Công đoàn bộ phận Hành chính 1&5

I

2

Công đoàn Giảng viên

II

3

Công đoàn bộ phận Hành chính 3&4

III

4

Công đoàn bộ phận Hành chính 2

Khuyến khích

5

Nguyễn Trường Ngọc

Vua phá lưới

 

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG MÔN CẦU LÔNG
"HỘI THAO CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG LẦN VIII NĂM 2018"

STT

Họ và tên

Đơn vị

Giải

1

Lưu Văn Lập

Hành chính 3

I (Đơn nam)

2

Pham Quang Dũng

Hành chính 1

II (Đơn nam)

3

Nguyễn Duy Nhất

K.HTTT

III (Đơn nam)

4

Hoàng Xuân Vũ

Hành chính 3

III (Đơn nam)

5

Trịnh Hà Phương

Hành chính 5

I (Đơn nữ)

6

Trần Tân Anh Phương

Hành chính 2

II (Đơn nữ)

7

Nguyễn Thị Thơm

Hành chính 1

III (Đơn nữ)

8

Thái Phạm Phương Thùy

Hành chính 2

III (Đơn nữ)

9

Phạm Thanh Hùng

Hành chính 4

I (Đôi nam)

10

Nguyễn Duy Hiệp

Hành chính 4

11

Phạm Hồng Tuấn

Hành chính 5

II (Đôi nam)

12

Hoàng Xuân Vũ

Hành chính 3

13

Pham Quang Dũng

Hành chính 1

III (Đôi nam)

14

Hà Thanh Minh

15

Đào Vũ Hoài Giang

K.KTKT

III (Đôi nam)

16

Hồng Dương Sơn

17

Mai Thị Cẩm Tú

K.KTĐN


(Đôi Nữ)

18

Trịnh Hà Phương

Hành chính 5

19

Trần Tân Anh Phương

Hành chính 2

II
(Đôi Nữ)

20

Thái Phạm Phương Thùy

21

Nguyễn Thị Thơm

Hành chính 1

III
(Đôi Nữ)

22

Tạ Nguyễn Hà Dung

23

Lưu Văn Lập

Hành chính 3


(Đôi nam - Nữ)

24

Mai Thị Cẩm Tú

K.KTĐN

25

Lê Kim Vũ

Hành chính 4

II
(Đôi nam - Nữ)

26

Thái Phạm Phương Thùy

Hành chính 2

27

Phạm Thanh Hùng

Hành chính 4

III
(Đôi nam - Nữ)

28

Trần Tân Anh Phương

Hành chính 2

29

Trịnh Hà Phương

Hành chính 5

III
(Đôi nam - Nữ)

30

Đào Vũ Hoài Giang

K.KTKT

 

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG MÔN CHẠY BỘ VÀ MÔN KÉO CO
"HỘI THAO CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG LẦN VIII NĂM 2018"

I. Môn Chạy bộ

STT

Họ và tên

Đơn vị

Giải

1

Lợi Minh Thanh

Khoa KTKT

I (Nam trên 40t)

2

Nguyễn Đình Huy

K.Luật

II (Nam trên 40t)

3

Nguyễn Hồng Nga

K.KT

III (Nam trên 40t)

4

Phạm Quốc Thuần

K.KTKT

Khuyến khích
 (Nam trên 40t)

5

Phạm Văn Thao

Hành chính 3

Khuyến khích
 (Nam trên 40t)

6

Trần Anh Cường

ĐHQG-HCM

Khuyến khích
 (Nam trên 40t)

7

Hồ Văn Túy

Hành chính 1

Khuyến khích
 (Nam trên 40t)

8

Đỗ Văn Thắng

Hành chính 2

Khuyến khích
 (Nam trên 40t)

9

Trà Văn Trung

BM.NN

Khuyến khích
 (Nam trên 40t)

11

Nguyễn Thị Diễm Hiền

K.TCNH

I (Nữ  trên 40t)

12

Mai Thị Thủy

Hành chính 1

II (Nữ  trên 40t)

13

Nguyễn Hoàng Ngọc Khánh

BM.NN

III (Nữ  trên 40t)

14

Vũ Thị Tố Uyên

Hành chính 3

Khuyến khích
 (Nữ trên 40t)

15

Tô Thị Thanh Trúc

K.TCNH

Khuyến khích
 (Nữ trên 40t)

16

Dương Thị Tuyết Mai

Hành chính 2

Khuyến khích
 (Nữ trên 40t)

17

Trần Hương Giang

Khoa KT - KT

Khuyến khích
 (Nữ trên 40t)

18

Võ Thị Ngọc Trinh

Khoa QTKD

Khuyến khích
 (Nữ trên 40t)

19

Phan Thị Mỹ Liên

Hành chính 1

Khuyến khích
 (Nữ trên 40t)

20

Nguyễn Đức Bình

Hành chính 4

I (Nam dưới 40t)

21

Hoàng Xuân Vũ

Hành chính 3

II (Nam dưới 40t)

22

Trần Nguyễn Hoàng Sang

BM.Toán KT

III (Nam dưới 40t)

23

Lâm Hoàng Huy

Hành chính 3

Khuyến khích
 (Nam dưới 40t)

24

Phạm Hữu Vinh

Hành chính 3

Khuyến khích
 (Nam dưới 40t)

25

Phan Quang Dũng

Hành chính 1

Khuyến khích
 (Nam dưới 40t)

26

Nguyễn Văn Tuyên

Hành chính 2

Khuyến khích
 (Nam dưới 40t)

27

Nguyễn Hồng Nga

K.KT

Khuyến khích
 (Nam dưới 40t)

28

Phùng Thanh Bình

K.QTKD

Khuyến khích
 (Nam dưới 40t)

29

Nguyễn Thị Ngân

K.TCNH

I (Nữ  dưới 40t)

30

Lý Thị Trúc Phương

Hành chính 5

II (Nữ  dưới 40t)

31

Trần Lục Thanh Tuyền

K.KT

III(Nữ  dưới 40t)

32

Nguyễn Ngọc
 Phương Thảo

K.QTKD

Khuyến khích
 (Nữ dưới 40t)

33

Nguyễn Hải Yến

Hành chính 4

Khuyến khích
 (Nữ dưới 40t)

34

Trần Lục Thanh Tuyền

K.KT

Khuyến khích
 (Nữ dưới 40t)

35

Nguyễn Ngọc
 Phương Thảo

Hành chính 4

Khuyến khích
 (Nữ dưới 40t)

36

Nguyễn Thị Mai

Khoa QTKD

Khuyến khích
 (Nữ dưới 40t)

37

Nguyễn Thị Hai Hằng

Khoa TCNH

Khuyến khích
 (Nữ dưới 40t)

38

Huỳnh Thanh Tuyền

K.HTTT

Khuyến khích
 (Nữ dưới 40t)

39

Nguyễn Thị Thùy Trang

Hành chính 1

Khuyến khích
 (Nữ dưới 40t)

40

Thái Phạm Phương Thùy

Hành chính 2

Khuyến khích
 (Nữ dưới 40t)

II. Môn Kéo co

1

CĐBP Hành Chính  3+ Hành chính 4

Giải I

2

CĐBP Hành Chính  5 và K.TCNH

Giải II

3

CĐBP Hành Chính  2

Giải III

 

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG MÔN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG, BI DA
"HỘI THAO CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG LẦN VIII NĂM 2018"

Môn cờ vua

 

 

STT

Họ và tên

Đơn vị

Giải

1

Nguyễn Hội Nghĩa

BM Toán KT

I

2

Nguyễn Đình Huy

Khoa Luật

II 

3

Phan Thị Hương Giang

Khoa Luật KT

II 

4

Lê Tuấn Lộc

Khoa KTĐN

III 

Môn Cờ tướng

1

Nguyễn Văn Tuyên

Hành chính 3

I

2

Phạm Quang Đại

Hành chính 3

II 

3

Ngô Lê Mạnh Hiếu

Hành chính 4

III

Môn Bi da

1

Phạm Quang Đại

Hành chính 3

I

2

Võ Đức Phú

Hành chính 3

LICĐKKS

3

Lê Văn Vĩ

Hành chính 4

III

 

Một số hình ảnh tại Hội thao


Tổng truy cập: 81,934