Thư cảm ơn các đơn vị và cá nhân đã đóng góp chương trình “Mang xuân tới cho người nghèo” năm 2015

THƯ CẢM ƠN 

              Kính gửi: Các Công đoàn Bộ Phận

Thực hiện cuộc vận động hỗ trợ chương trình “Mang xuân tới cho người nghèo” năm 2015 do Công đoàn Trường Đại học Kinh tế - Luật tổ chức hàng năm đã trở thành hoạt động quen thuộc, thể hiện tính nhân văn, thể hiện tinh thần thông cảm, sẻ chia của cán bộ, nhân viên và giảng viên trường Đại học Kinh tế - Luật với những hoàn cảnh còn khó khăn. Kết thúc đợt vận động, các đơn vị và cá nhân đã đóng góp với số tiền như sau:

Stt

Đơn vị

Số tiền

1

CĐ BP HÀNH CHÍNH 1

1.900.000

2

CĐ BP HÀNH CHÍNH 2

2.650.000

3

CĐ BP HÀNH CHÍNH 3

2.860.000

4

CĐ BP HÀNH CHÍNH 4

2.000.000

5

CĐ BP HÀNH CHÍNH 5

2.650.000

6

CĐ BP KHOA KINH TẾ

4.150.000

7

CĐ BP KHOA TCNH

5.200.000

8

CĐ BP KHOA KTĐN

4.000.000

9

CĐ BP KHOA QTKD

3.250.000

10

CĐ BP KHOA KTKT

5.900.000

11

CĐ BP KHOA LUẬT

1.050.000

12

CĐ BP KHOA LUẬT KINH TẾ

1.300.000

13

CĐ BP KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN

    800.000

14

CĐ BP BM TOÁN THỐNG KÊ KT

2.400.000

15

CĐ BP  BM NGOẠI NGỮ

2.550.000

16

CĂN TIN TẦNG TRỆT

10.000.000

17

NHÀ XE TRƯỜNG

1.000.000

18

Tổ chức Du lịchThiện nguyện tại TPHCM

16.800.000

19

Công ty P & D Cần Giuộc Long An

10.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
                             Tổng cộng:
   80.460.000

   (Bằng chữ: Tám mươi triệu bốn trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn)

Số tiền này Ban Tài chính - Đời sống - Công tác Xã hội đã chi trong chuyến công tác xã hội (chi tiết xem file đính kèm)

 

Ban chấp hành Công đoàn Trường, Ban Tài chính - Đời sống - Công tác xã hội xin chân thành cảm ơn và ghi nhận các đơn vị, cá nhân đã tích cực hưởng ứng đóng góp trong đợt vận động này.

Xin chân thành cảm ơn.

  

TM. BCH CÔNG ĐOÀN

            Chủ tịch

      Dương Thị Việt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tổng truy cập: 81,903