Kết quả thi đấu môn cờ vua

 

Kết quả thi đấu môn cờ vua nữ

 

1. Hạng nhất: Cô Trương Nguyễn Kiều Nhung

2. Hạng nhì: Cô Bùi Nguyễn Trà My

3. Hạng ba: Cô Phan Thị Hương Giang

 

Kết quả thi đấu môn cờ vua nam

 

1. Hạng nhất: Thầy Lê Tuấn Lộc

2. Hạng nhì:  Thầy Nguyễn Đình Huy

3. Hạng ba: Thầy Nguyễn Minh Trí

Một số hình ảnh môn cờ vua

Tổng truy cập: 81,941