Kết quả phiên họp lần 1 Ban chấp hành CĐ VI

Kết quả bình bầu các chức danh chủ chốt của BCH Công đoàn trường nhiệm kỳ VI (2017-2022)

Phiên họp lần thứ 1 của BCH Công đoàn trường nhiệm kỳ VI (2017-2022) đã diễn ra vào ngày 26/6/2017 tại phòng A 114. Đến dự có Th.S Hồ Quang Trinh, Phó Chủ nhiệm UBKT Công đoàn Đại học Quốc Gia-HCM; PGS-TS Nguyễn Tiến Dũng, Bí thư Đảng Ủy-Hiệu trưởng nhà trường cùng 15 Ủy viên trong BCH Công đoàn trường nhiệm kỳ VI (2017-2022). Phiên họp đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt trong BCH Công đoàn trường, kết quả như sau:

- Chủ tịch Công đoàn trường:

TS Phạm Quốc Thuần

- Phó Chủ tịch Công đoàn trường:

Th.S Tạ Nguyễn Hà Dung

- Ban Thường Vụ công đoàn trường:

                                                TS Phạm Quốc Thuần

                                                Th.S Tạ Nguyễn Hà Dung

                                                Th.S Hà Thanh Minh

                                                Th.S Tô Thị Thanh Trúc

                                                Th.S Lưu Văn Lập

- Ủy Ban kiểm tra:

                                                Th.S Hà Thanh Minh- Chủ nhiệm

                                                Th.S Nguyễn Thị Diễm Hiền

                                                Th.S Lê Quốc Nguyên

                                                TS Đoàn Thị Phương Diệp

                                                Th.S Trần Thanh Thúy Ngọc

- Trước đó, Đại hội Công đoàn trường nhiệm kỳ VI (2017-2022) vào ngày 19/6/2017 đã bầu ra BCH Công đoàn trường bao gồm 15 đồng chí: Th.S Lưu Văn Lập; Th.S Tạ Nguyễn Hà Dung; Th.S Lê Kim Vũ; Th.S Tô Thị Thanh Trúc; PGS-TS Nguyễn Hồng Nga; Th.S Nguyễn Anh Tuấn; CN Huỳnh Thanh Tuyền; Th.S Lê Quốc Nghi; CN Phan Quang Dũng; CN Lê Thái Huy; TS Phạm Quốc Thuần; Th.S Nguyễn Trường Ngọc; Th.S Vũ Văn Điệp; TS Huỳnh Thanh Tú; Th.S Hà Thanh Minh.

    Phân công công việc cụ thể của từng ủy viên trong BCH Công đoàn trường sẽ được thực hiện vào Phiên họp lần thứ 2 và sẽ được thông báo rộng rãi đến toàn thể CB-GV-VC của trường.Tổng truy cập: 37,110

2,976